శోధిని లో క్రొత్తగా ....

మీరు ఇప్పటికే శోధిని లో క్రింది ఫీచర్స్ ను గమనించే ఉంటారు ... అవి -

 

బ్లాగుల విభాగంలో - ఆయా బ్లాగులలో వచ్చిన చివరి 30 టపాలు ఒక పేజిలో చూపబడుతున్నాయి.

 వ్యాఖ్యల విభాగంలో - ఆయా వ్యాఖ్యాతల తాజా వ్యాఖ్యలు ఒక పేజిలో చూపబడుతున్నవి .

 

మరిన్ని అంశాలు త్వరలో ...


No comments:

Post a Comment

hit counter