తరిగిపోతున్న తెలుగు బ్లాగు వీక్షకులు

తెలుగు బ్లాగుల వీక్షకుల సంఖ్య ఈమధ్య గణనీయంగా తగ్గుతున్నట్లనిపిస్తుంది. అటు మాలిక , ఇటు శోధిని వీక్షకుల సంఖ్య రాను రానూ పడిపోతుంది . గత కొద్దీ నెలల అలెక్సా ర్యాంకులను గమనిస్తే ఈ రాముడు ఆగ్రిగేటర్ లకూ ఉన్న ర్యామ్కులు రాను రానూ క్షీణి స్తున్నాయి .

hit counter