శంకరాభరణం


Generated by WebThumbnail.org


ఈ బ్లాగు రచయిత: కంది శంకరయ్య
బ్లాగు పేరు: శంకరాభరణం
బ్లాగు వివరం :శరణం పండిత మానసాపహరణం శశ్వద్యశఃకారణం సరసానందద వాగ్విలాస చరణం, శబ్దార్థ సంపూరణమ్ | చరదత్యద్భుత సత్కవీశ్వరగణం సాలంబనం ‘శంకరాభరణం’ నిత్యమహం స్మరామి విలసద్ వాగ్దివ్యసింహాసనమ్ ||

2008 జూలై 26 శనివారం నాడు ప్రచురితంఐన చమత్కార పద్యాలు - 1 అనేది ఈ బ్లాగు యొక్క మొదటి పోస్టు

2009 సెప్టెంబర్ 7 సోమవారం నాడు మొదటి కామెంట్ చేసినది రాకేశ్వర రావు కామెంట్ బాగుందండి. బ్లాగు లోకానికి సుస్వాగతం. ఈ పద్యం పూర... అంటూ వ్రాసారు

' సమస్యాపూరణం - 549 (ఒక్కఁడే కాక వేఱొకండు) 'అనే పోస్టుకు అతి ఎక్కువ కామెంట్లు అంటే 90 కామెంట్లు వచ్చాయి..

ఈనాటివరకు ఈ బ్లాగులో 2530 టపాలు వ్రాయబడ్డాయి.

మొత్తం 43128కామెంట్లు ఈ బ్లాగుకు ఇప్పటి వరకు వచ్చాయి..

బ్లాగిల్లు రివ్యూ : తెలుగులో ప్రస్తుతం గ్రాంధికభాషలో రచనలు చేస్తున్నవారు అరుదు. అందునా బ్లాగుల్లో గ్రాంధిక సాహిత్యం పై ఉన్న బ్లాగులను వేళ్ళతో లెక్కపెట్టవచ్చు. అటువంటివాటిలో మొదటిగా చెప్పుకోవల్సిన బ్లాగు ఇది. తనను తాను విశ్రాంత తెలుగు పండితుడుగా చెప్పుకొనే శంకరయ్యగారు ప్రతీరోజూ సమస్యాపూరణలు శీర్షికన సమస్యలు ఇచ్చి పూరణలు ఆహ్వానించడం సాహితీప్రియుల్లో తెలుగు సాహిత్యంపట్ల ఆశక్తిని పెంచుతుంది. ఈ బ్లాగుద్వారా శంకరయ్యగారు తెలుగు సాహితీలోకానికి తన వంతు సేవచేస్తున్నారని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు.

ఈ బ్లాగులోని తాజా టపాలు :

No comments:

Post a Comment

hit counter